Parafia Oksa

Strona internetowa Parafii Św. Mikołaja B. W. w Oksie
Smaller Default Larger

"Około roku 1570 syn Mikołaja Reja – Andrzej, podobnie jak jego ojciec gorliwy kalwin, wystawił w Okszy zbór i założył szkołę kalwińską.

W roku 1678, po upadku reformacji, zbór oddano katolikom i stał się filią parafii Konieczno. Kościółkiem zarządzali cystersi z Jędrzejowa, którzy w II połowie XVIII w . dokonali gruntownej przebudowy i rozbudowy. Dobudowano zakrystię w tyle ołtarza, od wschodu. W całym kościele jest posadzka marmurowa. Nad wejściem głównym do kościoła umieszczono kamienny, kolorowy herb Oksza w barokowej oprawie.

Ołtarz główny wykonany z białego kamienia zdobią cztery kolumny.
Tabernakulum wykonane z marmuru kararyjskiego. Fundatorem ołtarza była właścicielka Okszy Pelagia z Sapiechów Ferdynandowa księżna Radziwiłłowa.

W ołtarzu znajdują się obrazy: Pana Jezusa Miłosiernego i M. B. Nieustającej Pomocy.

Po stronach ołtarza stoją duże figury św. Piotra i Pawła oraz mniejsze Wojciecha i Stanisława.

Kamienna ambona w kształcie wielkiego kielicha, widoczna z każdego miejsca w kościele, budzi zainteresowanie historyków sztuki.

Kościół był pierwotnie pokryty gontem, obecnie blachą. Gont pozostał tylko na starej dzwonnicy. Dzwony są trzy, na największym jest rok fundacji 1798. Organy mają 100 lat. Plebanię wybudowano na początku XX w. (1910).

Udokumentowaną listę księży w Oksie otwiera o. Malachiasz Sumelski z klasztoru cystersów w Jędrzejowie.

W ostatnich latach, staraniem księdza Tadeusza Marczewskiego – proboszcza parafii od połowy roku 1996, zbudowano nową dzwonnicę obok kościoła, schody i ogrodzenie cmentarza przykościelnego.

W dniach 18 – 19 czerwca 1914 roku podczas wizyty duszpasterskiej w Oksie biskup kielecki Augustyn Łosiński pokonsekrował kościół pod wezwaniem św. Mikołaja biskupa.

Na początku lat trzydziestych XX w. (1932 r.) przyłączono do parafii – Błogoszów, Pawęzów i Rzeszówek. Miejscowości te razem z Oksą i Popowicami stanowią obecną wspólnotę parafialną".

Zachowana oryginalna pisownia - Tekst przepisany z tabliczki powieszonej na ścianie bocznej w wejściu Kościoła