Parafia Oksa

Strona internetowa Parafii Św. Mikołaja B. W. w Oksie
 • Kościół
  Kościół

  Widok od frontu

 • Kościół
  Kościół

  Widok od strony parkingu

 • Widok zza ołtarza
  Widok zza ołtarza

  Widok na boczne wejście do kościoła zza ołtarza

 • Kościół
  Kościół

  Widok z cmentarza parafialnego

 • Organy
  Organy

  Zabytkowe stuletnie organy

 • Cmentarz parafialny
  Cmentarz parafialny

  Cmentarz parafialny przy ulicy Cmentarnej w Oksie

Smaller Default Larger

Kościół w Oksie 
Kościół w Oksie powstał w 1570 r. jako zbór Kalwiński, który w XVII w. został przekształcony na kościół katolicki.
Parafia w Oksie powstała w początkach XVIII w. Zachowały się źródła z 1723 r., świadczące o jej istnieniu. Patronem parafii w Oksie jest św. Mikołaj, którego obraz znajduje się w ołtarzu bocznym.
Kościół jest murowany, wzniesiony na planie krzyża greckiego, złożonego z jednoprzęsłowych, prostokątnych ramion: nawy, kaplic bocznych i prezbiterium. Do ciekawszych zabytków należy dobrze zachowana charakterystyczna ambona z czasów, gdy kościół pełnił funkcję zboru kalwińskiego. Są też epitafia z XVII w.
Odpust: św. Mikołaja – 6 grudnia.

Wedding

Proboszczem w tutejszej parafii jest ks. Tadeusz Marczewski, KHK, mgr teol., ur. 1958 (Gołcza), wyśw. 1982, mian. 1996.
Obecnie parafia w Oksie należy do dekanatu małogoskiego i obejmuje swoim zasięgiem takie miejscowości jak Oksa, Błogoszów, Pawęzów, Rzeszówek i Popowice.
Parafia liczy około 1670 mieszkańców.
Gmina Oksa, do której należy miejscowość Oksa (kiedyś Oksza na prawach miejskich nadanych przez Mikołaja Reja) leży w powiecie jędrzejowskim w województwie świętokrzyskim. Położona jest w malowniczej okolicy słynącej z hodowli ryb (głównie karpi i pstrągów) w licznych tutejszych stawach.

Herb Rejów
W miejscu dzisiejszej Oksy istniała w początku XVI w. wieś Tworów, będąca własnością Hieronima Rzeszowskiego, należąca do parafii Konieczno.
„Oksa” pochodzi od słowa „oksza”, które w dawnej polszczyźnie stosowano na określenie siekiery, topora. Topór to także herb Rejów, który po dziś dzień zachował się nad głównym wejściem do kościoła parafialnego.

Herb Rejów Oksy

Wystawa misyjna

Galeria